Energi

Et oljefond uten oljeaksjer?

Finansdepartementet har mottatt rådet fra Norges Bank.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
16. november 2017 - 15.43
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Finansdepartementet bekrefter torsdag at rådet fra Norges Bank om å ta olje- og gassektoren ut av oljefondets referanseindeks for aksjer er mottatt.

Beslutninger om sammensetningen av fondets referanseindeks blir tatt av Finansdepartementet.

- Problemstillingen som Norges Bank tar opp er omfattende og har mange sider. Rådet fra banken må behandles på en grundig og god måte, slik praksis er for alle viktige veivalg i forvaltningen av SPU (Statens Pensjonsfond Utland). Regjeringen har ansvar for helheten i norsk økonomi og må se bredt på problemstillingen, sier finansminister Siv Jensen i en kommentar.

Departementet viser til Perspektivmeldingen 2017, som drøftet sårbarheten for et varig fall i inntektene fra olje og gass med utgangspunkt i Norges nasjonalformue, og vurderte et bredt sett med virkemidler.

Finansdepartementet vil nå innhente ytterligere informasjon, og orientere Stortinget om arbeidet i fondsmeldingen til våren.

Regjeringens sikter mot å legge frem sin konklusjon høsten 2018.

Hele meldingen her.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.