An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Energi

Fant fire avvik på Brage

Petroleumstilsynet har ført tilsyn med Wintershall sin styring av vedlikehold og barrierer på Brage-feltet.

Ponit Resources eier 12,3 prosent av Brage-lisensen. Foto: Øyvind Hagen.

Ponit Resources eier 12,3 prosent av Brage-lisensen. Foto: Øyvind Hagen.

Artikkel av: Are  Strandli
27. november 2017 - 13.39
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Petroleumstilsynet har ført tilsyn med Wintershall sin styring av vedlikehold og barreierer på Brage-feltet.

Målet med tilsynet var ifølge Petroleumstilsynet å vurdere hvordan Wintershall sikrer etterlevelse av myndighetskrav, anerkjente standarder og egne krav ved drift og vedlikehold av Brage.

Resultatet var at det ble identifisert tre avvik innen følgende områder:

  • Barrierestyring
  • Passiv brannbeskyttelse
  • Dokumentasjon

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til følgende:

  • Kortsiktige og langsiktige strategiske mål
  • Ytelsesstandarder
  • Aksjonsplaner for beredskap

Innen 17. desember må Wintershall redegjøre for hvordan både avvikene og forbedringspunktene skal håndteres. 

Wintershall er operatør på Brage-feltet med en eierandel på 35,2 prosent.

Partnerne er Repsol Norge (33,9 prosent), Faroe Petroleum Norge (14,3 prosent), Point Resources (12,2 prosent), og VNG Norge (4,4 prosent). 

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.