Energi

Fant fire avvik på Songa Endurance

Petroleumstilsynet har ført tilsyn på Songa-riggen Songa Endurance som opererer på Troll-feltet. 

Songa Endurance. Foto: Songa Offshore.

Songa Endurance. Foto: Songa Offshore.

Artikkel av: Are  Strandli
20. november 2017 - 12.54

Petroleumstilsynet har ført tilsyn med Statoil, Songa Offshore "og relevante bore- og brønnserviceentreprenører" sin ivaretakelse av planlegging og gjennomføring av bore- og brønnaktiviteter på Trollfeltet med Songa Endurance, opplyses det i en melding mandag. 

Målet var å verifisere om kravene til planlegging, risikovurdering og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner etterleves.

Resultatet av undersøkelsen var at det ble identifisert fire avvik knyttet til følgende:

  • Kryssende brønnbaner
  • Risikoanalyser
  • Kapasitet og kompetanse i Statoils Troll-organisasjon
  • Bore/brønnserviceselskaper

I tillegg identifiserte Petroleumstilsynet to forbedringspunkter knyttet til "anvendelse av Management of Change (MoC)", samt "Risiko og ansvarsforståelse".

Petroleumstilsynet har gitt Statoil og Songa frist til 15. januar 2018 for å redegjøre hvordan avvik og forbedringspunkter skal håndteres.