Energi

Fraråder oljefondet å eie oljeaksjer

Norges Bank anbefaler. Miljøfolket er fornøyd (utvidet).

Artikkel av: Odd Steinar Parr
16. november 2017 - 14.10

Norges Bank foreslår i brev til Finansdepartementet i dag at olje- og gassaksjer tas ut av referanseindeksen for fondet. Norges Bank mener dette vil redusere sårbarheten i statens formue for et varig fall i oljeprisene.

Sentralbanken skriver dette på sine hjemmesider torsdag.

- Rådet er utelukkende basert på finansielle argumenter og analyser av statens samlede oljeeksponering, og gjenspeiler ikke et bestemt syn på utvikling i oljepris, fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i olje- og gassektoren, sier visesentralbanksjef Egil Matsen i en kommentar.

Bankens vurdering er at sårbarheten i statens formue for et varig fall i oljeprisen kan reduseres dersom fondet ikke investeres i olje- og gassaksjer.

- Hvis sammenhengen mellom langsiktig avkastning i det brede aksjemarkedet og olje- og gassaksjer vedvarer, vil forventet avkastning og markedsrisiko i fondet ikke påvirkes vesentlig av at fondet ikke investeres i olje- og gassaksjer. Olje- og gassaksjer utgjør i dag om lag seks prosent av fondets referanseindeks for aksjer eller i overkant av 300 milliarder norske kroner, heter det.

Les mer her.

- Vi sa det i 2013

Miljøstiftelsen Zero sier dette er i tråd med anbefalingene de har delt over flere år. - Verden er i rask endring, og det er svært risikabelt å legge for mange egg i samme kurv. Når verden beveger seg bort fra olje, bør Norge gjøre det vi kan for å redusere vår eksponering mot oljeprisen, sier Zero-leder Marius Holm i en kommentar Hegnar.no har fått tilgang til.Han peker på Zero-rapporten "Nest Eggs in a Fragile Basket - Why Norway’s Oil Fund Should Divest from Fossil Fuels», fra 2013, som viste at det å investere et oljeproduserende lands sparepenger i olje-og gassaksjer bryter med kardinalregelen i fornuftige investeringer - nemlig at man bør redusere risiko gjennom å diversifisere inn i ikke-korrelerte aktivaklasser. - Det er svært bra at Norges Bank nå tar til orde for det samme, og vi forutsetter at Finansdepartementet lar Banken få følge dette opp, sier Holm.