An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Energi

Olympic Subsea øyner bedring

14 av 19 båter er i drift.

Stig Remøy. Foto: Siv Nærø.

Stig Remøy. Foto: Siv Nærø.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
29. november 2017 - 13.35

Olympic Subsea melder om et resultat etter skatt på minus 36,4 millioner kroner i 3. kvartal 2017, mot pluss 9,2 millioner kroner i samme periode i fjor.

Resultatet før skatt gikk fra pluss 9,2 millioner til minus 33,4 millioner kroner.

Driftsresultatet ble pluss 12,75 millioner kroner, mot pluss 9,4 millioner kroner året før.

Driftsinntektene beløp seg til 200,0 millioner kroner (i charterleie), sammenlignet med 128,0 millioner kroner (i andre driftsinntekter) 3. kvartal 2016.

14 av 19 i drift

Olympic Subsea-konsernet ble etablert 7. februar 2017, i forbindelse med restruktureringen av Olympic Ship AS.

Olympic Subsea ASA etablerte gjennom kjøp av datterselskaper fra Olympic Ship AS et rendyrket subsea-selskap med 11 skip og 400 millioner kroner i ny egenkapital.

Ved utgangen av kvartalet var 10 av 11 subsea-skip i drift, mens fire av åtte OSV-er var sysselsatt.

- Gradvis bedring

Konsernet har i hovedsak sin flåte innen subsea og fornybar energi.

- I markedet for fornybar energi ser vi økt aktivitet de neste 12 månedene, og forventer også gradvis forbedring innenfor subsea på grunn av stabil oljepris og lavere break-even for oljeselskapene. På kort sikt forventer vi et sesongmessig svakt marked med lav etterspørsel og høyt tilbud, skriver selskapet i rapporten.

Rapporten her.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.