Energi

SSB oppjusterer anslag for oljeinvesteringer

Foto: Øyvind Hagen/Statoil.

Foto: Øyvind Hagen/Statoil.

Artikkel av: Øystein Byberg
23. november 2017 - 08.02

Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass for 2017 blir nå anslått til 150,8 milliarder kroner. Dette er 3,1 prosent lavere enn anslaget gitt i forrige kvartal. Samtidig oppjusteres anslagene for 2018 med 1,8 prosent til 144,3 milliarder kroner, melder SSB.

2018-anslaget er 1,8 prosent høyere enn anslaget gitt i forrige kvartal. Høyere tall innenfor feltutbygging og særlig felt i drift mer enn veier opp for lavere estimater innenfor letevirksomhet og nedstengning og fjerning.

Det er ikke nye prosjekter som bidrar til det høyere anslaget nå innen feltutbygging. Det er ikke levert plan for utbygging og drift (PUD) på noen utbyggingsprosjekter siden forrige undersøkelse. Det er ventet at det vil bli levert PUD på 8 prosjekter før neste undersøkelse som publiseres 23. februar 2018. Dette gjelder Johan Castberg, Snorre Expansion, Valhall Vestflanke, Storklakken, Snadd, Fenja, Yme og Skarfjell.

Det er også ventet å komme noen flere PUD-søknader utover i 2018, blant annet Johan Sverdrup fase 2. Opprettholdes tidsplanene på disse prosjektene ligger det, isolert sett, an til vesentlig høyere investeringer innen feltutbygging i 2018 enn det som ligger inne i undersøkelsen nå.

SEB anslår på sin side at oljeinvesteringene vil stig med 2,9 prosent i 2018 og med 5,5 prosent i 2019.

Sjefstrateg i SEB, Erica Blomgren var gjest i HegnarTV torsdag.

Nordea Markets mener vi trolig er svært nær bunnen når det gjelder oljeinvesteringene. I en oppdatering før tallene ble sluppet ble det slått fast at det er tallet for 2018 som blir interessant.

«Norges Bank har lagt til grunn en moderat oppgang neste år, mens forrige telling viste et fortsatt fall. Men her er det viktig å være klar over at ikke alle prosjekter for neste år var med i tellingen forrige gang, og det er trolig heller ikke tilfelle denne gangen heller. For eksempel ryktes det at PUD (Plan for utvikling og drift) av Johan Castberg feltet først vil bli levert i desember, og således ikke kommer med i denne tellingen men først i neste. Derfor må tallene tolkes med varsomhet. Men uansett, vi bør se en liten opprevidering fra forrige telling (142 milliarder i 2018) for å bli enda tryggere i troen på at investeringene ikke faller neste år. Og ikke minst, med det sentimentet vi har rundt NOK nå vil svake tall kunne trekke krona enda mer ned», skrev sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea i oppdateringen.