Energi

Spetalen klar for oppsving i supply

Foto: Iván Kverme/Finansavisen.

Foto: Iván Kverme/Finansavisen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
24. november 2017 - 07.20

S.D. Standard Drilling melder om et resultat før og etter skatt på minus 5,76 millioner dollar i 3. kvartal 2017, mot minus 0,08 millioner dollar i samme periode året før. 

Driftsresultatet ble minus 5,79 millioner dollar, mot minus 0,08 millioner dollar året før. 

Totale nettoinntekter beløp seg til minus 5,66 millioner dollar, som inkluderer negative verdiendringer på 6,50 millioner dollar og positive valutaeffekter på 0,8 millioner dollar.

I 3. kvartal 2016 var selskapets inntekter 15.000 dollar.

- Et investeringsselskap

Styreleder Martin Nes understreker i rapporten at Standard Drilling er et investeringsselskap, og ikke konsoliderer sine datterselskaper.

- Som en konsekvens måler Standard Drilling sine investeringer i PSV-er (platform supply vessels) basert på estimater fra uavhengige verdsettere. Inntekter og EBITDA fra utleie av båtene er ikke konsolidert inn i, eller reflektert i regnskapet, sier han.

 Standard Drilling opplyser om en PSV-utnyttelse på over 90 prosent i 3. kvartal, og genererte en positiv EBITDA (driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer) fra underliggende virksomhet.

- Oppsving til våren

Selskapet karakteriserer den kortsiktige kontraktsdekningen for PSV-flåten som tilfredsstillende.

Ifølge rapporten vil Standard Drilling utnytte sin sunne finansielle posisjon uten gjeld til å dra fordel av et forventet oppsving i markedet fra våren 2018.

Etter kjøpet av to STX Brevik-bygde skip etter endt 3. kvartal, eier selskapet nå fem store, moderne PSV-er 100 prosent. 

Standard Drilling er i tillegg investert i 13 ytterligere middels store skip, og har altså en flåte på 18 hel- og deleide skip.

Rapporten her.

Presentasjonen her.