An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Energi

138 mrd. til Norge

- Dette er en merkedag for landet

Johan Castberg-feltet i Barentshavet blir en real gullgruve for Norge.

Terje Søviknes - Foto: Scanpix

Terje Søviknes - Foto: Scanpix

Artikkel av: Øystein Byberg
5. desember 2017 - 08.12

- Dette er en merkedag for landet og for videreutviklingen av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel, sier olje- og energiminister Terje Søviknes. Tirsdag mottar han plan for utbygging og drift (PUD) av Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

Overrekkelsen finner sted hos Statoil i Hammerfest med de to partnerne i feltet til stede.

- Det er svært gledelig å motta utbyggingsplanen for Johan Castberg. Dette er den tredje feltutbyggingen i Barentshavet og sentral for utviklingen av petroleumsnæringen i nord. Johan Castberg er et stort felt. Utbyggingen vil skape betydelig aktivitet og mange lønnsomme arbeidsplasser i næringen, både i utbyggingsfasen og når feltet er i drift, sier Søviknes i en pressemelding.

Søviknes berømmer partnerskapet for et godt arbeid med utbyggingsplanen.

- Jeg vil gi ros til alle hos operatøren Statoil, i partnerskapet og hos kontraktørene som har modnet dette prosjektet fram til investeringsbeslutning. Selskapene har klart å bringe fram et svært lønnsomt prosjekt. Jeg er imponert over den jobben som er gjort for å finne gode løsninger og redusere kostnadene. Utbyggingen vil skape store verdier for felleskapet, sier Søviknes.
 
De samlede inntektene fratrukket kostnadene på Castberg er i konsekvensutredningen anslått til 188 milliarder kroner, hvorav rundt 138 milliarder kroner tilfaller staten i skatter. Samlet nasjonal sysselsetting i utbyggingsfasen er anslått til i underkant av 47.000 årsverk. I underkant av 1800 av disse vil komme i Nord-Norge. Årlig sysselsetting i driftsfasen er beregnet til om lag 1 700 årsverk, av disse rundt 500 i Nord-Norge.

-  Olje og gass er Norges suverent største næring. Den stimulerer til positiv nærings-, teknologi- og samfunnsutvikling over hele landet. Alle anslag tilsier at verdiskapingen i næringen vil være høy også framover. Jeg har stor tro på at sektoren vil bety enda mer for den nordlige landsdelen. Regjeringen gjør hva den kan for å legge til rette for mulighetene, og så håper jeg bransjen griper sjansen, sier Søviknes.

Olje- og energidepartementet vil nå behandle utbyggingsplanen med sikte på fremleggelse for Stortinget våren 2018.

Fakta om Castberg-feltet:

  • Oljefeltet Johan Castberg ligger i Barentshavet, rundt 240 kilometer nordvest for Hammerfest.
  • Utbyggingsløsningen er en flytende produksjons- og lagerenhet (FPSO) tilknyttet et havbunnsanlegg.
  • Totale investeringer er anslått til i underkant 50 milliarder kroner.
  • Forventede utvinnbare ressurser er anslått til 450 – 650 millioner fat oljeekvivalenter.
  • Produksjonsstart er ventet i slutten av 2022. Feltet har en forventet levetid på 30 år.
  • Castberg-feltet ligger i utvinningstillatelse 532. Rettighetshaverne er Statoil Petroleum AS (operatør, 50 prosent), Eni Norge AS (30 prosent), Petoro AS (20 prosent)
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.