Energi

Oljeskatten i fritt fall

Petroleumsskatten nådde et lavmål i 2016.

Snorre A. Foto: Harald Pettersen/Statoil.

Snorre A. Foto: Harald Pettersen/Statoil.

Artikkel av: Øystein Byberg
1. desember 2017 - 08.19

Fastsatt petroleumsskatt utgjorde 53,5 milliarder kroner for 2016. Statens refusjon av skatteverdien av lete- og undersøkelsesutgifter for petroleumsselskaper ble totalt 7,7 milliarder kroner, opplyser Skatteetaten i en en melding.

Det viser tall fra skattelisten for petroleumsselskaper på norsk kontinentalsokkel, som offentliggjøres 1. desember 2017. Fastsatt skatt for skattepliktige selskaper er på totalt 53,5 milliarder kroner. Det er en nedgang på 32 milliarder kroner fra 2015, da tilsvarende beløp var på 85,6 milliarder kroner. Reduksjonen skyldes i hovedsak fallende olje- og gasspriser.

17 av totalt 71 petroleumsselskaper er i skatteposisjon og skal skatte av virksomheten på norsk sokkel. Selskapene betaler ordinær selskapsskatt på 25 prosent og i tillegg en særskatt på 53 prosent på inntekten fra sokkelvirksomhet. Marginalskattesatsen på inntektene er derfor 78 prosent. Bakgrunnen for den høye skattesatsen er at selskapene vederlagsfritt får adgang til å utnytte en verdifull og begrenset naturressurs med en ekstraordinær avkastning.

Staten refunderer skatteverdien av lete- og undersøkelsesutgifter for selskaper i underskuddsposisjon. For 2016 utgjør beløpet 7,7 milliarder kroner fordelt på 37 selskaper. Det er en nedgang på 5,6 milliarder kroner fra 2015. Etter at refusjonsordningen ble innført i 2005 har antall aktører på norsk sokkel steget betraktelig, men med en liten nedgang de siste to årene. Reduksjonen i utbetaling av skatteverdien av letekostnader fra 2015 til 2016 kan forklares med redusert leteaktivitet og kostnadsfall på norsk sokkel.

Kilde: Skatteetaten