Energi

Jersey Oil & Gas oppdaterer markedet

Jersey Oil & Gas har godkjent arbeidsprogrammer .

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: Martine Holøien
29. januar 2018 - 09.02

Jersey Oil & Gas har godkjent arbeidsprogrammer for Verbier-funnet og Cortina-prospektet på britisk sokkel, går det frem av en melding mandag.

Det er fremskredne forhandlinger rundt kontrahering av en rigg for Verbier-avgrensningsprogrammet, som inkluderer boring av en brønn i tillegg til en opsjon på en sidestegsbrønn, som skal bores sommeren 2018, opplyser Jersey Oil & Gas.

Jersey Oil & Gas del av arbeidsprogrammet vil finansieres med eksisterende kontantbeholdning. Selskapet venter for 2018 å gjøre driftsinvesteringer på om lag 9-11 millioner pund.

Statoil er operatør ved Verbier med en eierandel på 70 prosent. Jersey Oil & Gas eier 18 prosent, mens CIECO V&C holder 12 prosent.