Energi

Polarcus-støtte for restrukturering

Plan lagt frem torsdag ettermiddag.

Duncan Eley. Foto: Polarcus.

Duncan Eley. Foto: Polarcus.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
25. januar 2018 - 18.30

Polarcus har sikret seg støtte for en restrukturering fra nøkkelinteressenter i selskapet, herunder banker, leverandører og enkelte obligasjonseiere og aksjonærer, går det frem av en børsmelding.

I kombinasjon med restruktureringen foreslår selskapet en utstedelse av aksjer med et bruttoproveny på 340 millioner kroner (rundt 44 millioner dollar), fordelt på 300 millioner i en rettet emisjon og 40 millioner kroner i en reparasjonsemisjon.

Emisjonen vil sammen med restruktureringen og økning av arbeidskapitalfasiliteten med 40 millioner dollar forbedre selskapets likviditet med rundt 221 millioner dollar frem til 2022.

Polarcus har blant annet forhandlet seg frem til en forlengelse av avdragsfriheten fra 1. januar 2019 til 1. januar 2022.

Letter på renter og vilkår

Bankene har også gått med på reduserte renter frem til 2022, samt å lette på lånevilkårene.

Restruktureringen omfatter også kjøp av Nadia og Naila for 75 millioner dollar, fullt finansiert, samt terminering av et leasing-engasjement på 90 millioner dollar.

Selskapet opplyser også om en såkalt «cash sweep-mekanisme» til sikrede obligasjonseiere, samt redusert pari-kurs og delvis konvertering av usikrede obligasjoner.

ABG Sundal Collier og Wiersholm har blitt hyret inn for å bistå i restruktureringen.

Hele meldingen her.