Energi

Stopp for oljeprisen på 70 dollar?

Brent steg til 70,03 dollar torsdag kveld, men falt fort tilbake nesten 1 dollar.

Artikkel av: Stein Ove Haugen
11. januar 2018 - 20.22

Brent stanget i taket i den stigende trenden i kveld på 70 dollar. På det høyeste var den oppe i 70,03 dollar, før den dundret ned igjen og i skrivende stund ligger på 69,14 dollar.

I den stigende sekundærtrenden er det rom for videre oppgang til litt opp på 70-tallet, men med RSI over 70 er det minst like sannsynlig med en korreksjon, før videre oppgang.

RSI stanget nesten i taket i den stigende trenden i RSI-chartet, og med en verdi på over 75 signaliseres det gevinstsikring.

Det er teknisk støtte rundt 68 dollar, som kan ta imot ved en korreksjon. Det er også litt teknisk støtte rett i overkant av 66 dollar, men den sterkeste tekniske støtten finner vi ikke før nede i området 61 - 64 dollar.

Følg olje- og råvareprisene