Energi

Etter tre år med fall:

Forventer oljeinvesteringer på 160 milliarder

Operatørene på norsk sokkel anslår at investeringene innen rørtransport og utvinning av olje og gass blir på 160 milliarder kroner i 2018.

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: John Inge Seljehaug
23. februar 2018 - 08.02

Det er 7,1 prosent høyere enn sammenlignbare tall for 2017, skriver Statistisk sentralbyrå i en fersk melding.

Feltutbygging står for nesten hele oppgangen. Det ble levert planer for utbygging og drift (PUD) på hele 7 utbyggingsprosjekter i desember. Disse er derfor nå kommet med i undersøkelsen.

De endelige investeringene innen rørtransport og utvinning av olje- og gass utgjorde 148,8 milliarder kroner i 2017, viser Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Det er en nedgang på 15,7 milliarder kroner, eller 9,5 prosent, sammenlignet med 2016 og skyldes hovedsakelig lavere investeringer innen kategoriene felt i drift, landvirksomhet og nedstengning og fjerning.

2017 var det tredje året på rad med fallende investeringer, ifølge byrået.

Oppjustert feltutbygging 

Det er ventet at det vil bli levert PUD (planer for utbygging og drift) på noen flere utbyggingsprosjekter senere i år, opplyses det. Myndighetene har gitt Wintershall utsatt frist på levering av PUD på Nova, som tidligere het Skarfjell, fra februar til senest ved utgangen av 2. kvartal.

Johan Sverdrup fase 2 og Troll Future skal etter planen levere PUD-er i 3. kvartal. Opprettholdes tidsplanene på disse prosjektene ligger det, isolert sett, an til enda høyere investeringer innen feltutbygging i 2018 enn det som ligger inne i undersøkelsen nå.

Anslaget for 2018 er 7,1 prosent høyere enn sammenlignbare tall for 2017, gitt i 1. kvartal 2017. Det er anslagene innen investeringsområdene feltutbygging, leting og felt i drift som bidrar til oppgangen som indikeres for 2018, mens anslagene for landvirksomhet, rørtransport og nedstengning og fjerning går i motsatt retning og bidrar til å bremse oppgangen.

Kilde: SSB