Energi

Grønt lys for tilslutning til EUs energiunion

Overføringen av myndighet til EU i forbindelse med Norges tilslutning til EUs energiunion er ikke så inngripende at den er grunnlovsstridig.

Artikkel av: NTB
28. februar 2018 - 15.31

Det er konklusjonen i en juridisk vurdering som lovavdelingen i Justisdepartementet har foretatt.

I svaret heter det at en myndighetsoverføring slik regjeringen legger opp til, er «lite inngripende», og at en avtale med EU om tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke derfor kan inngås uten grunnlovsbehandling av spørsmålet.

Svarbrevet ble sendt til Stortinget tirsdag og kunngjort på Olje- og energidepartementets hjemmesider onsdag.

Senterpartiet mener likevel det vil være klokt å behandle saken etter Grunnlovens paragraf 115 for å sikre legitimitet til saksbehandlingen.

– Selv om regjeringen fortsatt definerer spørsmålet som «lite inngripende», er erfaringen med en dynamisk EØS-avtale at betingelsene kommer til å endre seg, og der vil fortsatt Stortinget være uten mulighet til å påvirke, sier Sps Ole André Myhrvold til NTB.

SVs Lars Haltbrekken mener Norge må være føre var og holde seg utenfor EUs energibyrå Acer.

– Vi vet ikke hva EUs energiunion vil utvikle seg til i fremtiden, og dermed hvor stor suverenitetsavståelsen da er, sier han.

Formelt ba Olje- og energidepartementet 9. februar Justisdepartementets lovavdeling vurdere konstitusjonelle sider ved tilsynsorganet ESAs vedtakskompetanse, sett i sammenheng med kravet om uavhengighet for den norske nasjonale reguleringsmyndigheten for energi (RME).

Stortingets behandling av Norges tilslutning til energipakken er allerede utsatt én gang. Energi- og miljøkomiteen har nå frist på seg til 8. mars med å avgi innstilling, før saken etter den gjeldende tidsplanen skal behandles i plenum 22. mars. Senterpartiet har imidlertid bedt om en ytterligere utsettelse av behandlingen.

(©NTB)