Energi

Her er Statoils guiding fremover

Statoil presenterer i dag sin oppdatering til kapitalmarkedet. Her er hovedpunktene.

Utsirahøyden, den første synlige delen av Joan Sverdrup-feltet. Foto: Scanpix.

Utsirahøyden, den første synlige delen av Joan Sverdrup-feltet. Foto: Scanpix.

Artikkel av: Øystein Byberg
7. februar 2018 - 06.55

Statoil presenterer i dag sin oppdatering til kapitalmarkedet og vektlegger tre prioriteringer:

  • Økt kontantstrøm og avkastning - kapasitet til å generere 12 milliarder dollar i fri kontantstrøm fra 2018 til 2020, og rundt 12 prosent avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital (ROACE) i 2020. Statoil kan levere positiv fri kontantstrøm ved en oljepris under 50 dollar per fat fra 2018 til 2020
  • Lønnsom vekst fra prosjekter i verdensklasse. Statoil investerer i en radikalt forbedret neste generasjons prosjektportefølje med 3,2 milliarder fat med en gjennomsnittlig balansepris på 21 dollar per fat
  • Utnytte industrielle styrker for å realisere strategien for sikker drift, høy verdiskapning og lave karbonutslipp

Les også: Knalltall fra Statoil

- Vi forventer økt avkastning, og kan levere 12 milliarder dollar i fri kontantstrøm fra 2018 til 2020. Solid drift og resultater fra vårt forbedringsarbeid har gjort oss til et sterkere og mer konkurransedyktig selskap. Vi har radikalt forbedret vår neste generasjons portefølje, og balanseprisen for Johan Sverdrup fase 1 er nå under 15 dollar per fat. Vi vil levere lønnsom produksjonsvekst, styrke balansen, og øke kontantutbyttet, sier Statoil-sjef Eldar Sætre.

- Norsk sokkel er ryggraden i vår virksomhet. Her utvikler vi nye ideer og teknologier, og skalerer dem opp for å skape enda høyere verdi. Internasjonalt søker vi i økende grad muligheter hvor vi kan utnytte våre styrker, også som operatør, sier Sætre.

Statoil fortsetter arbeidet med å forbedre kostnadsbasen og verdiskapingspotensialet. Med 1,3 milliarder dollar i ytterligere forbedringer i 2017, har Statoil oppnådd årlige effektiviseringsgevinster på 4,5 milliarder dollar fra 2013. Digitalisering og innovasjon kan ytterligere styrke sikkerheten, øke verdiskapningen og gi betydelig reduksjon i borekostnader og investeringskostnader i framtidige feltutbygginger.

Statoil er allerede en industrileder innen karboneffektiv produksjon og har satt ambisiøse mål for reduksjon av CO2-utslipp.

Innen 2030 forventer selskapet at 15-20 prosent av samlede investeringer vil gå til nye energiløsninger.

- Statoil er godt posisjonert for konkurransedyktig verdiskaping i en lavkarbonframtid. Med CO2-utslipp på rundt halvparten av gjennomsnittet i bransjen, og rekordhøy gassproduksjon som kan erstatte kull. Vi vil fortsette å utvikle oss som et bredt energiselskap, og bygge en lønnsom industriell posisjon innen ny fornybar energi, sier Sætre.

Videre kunngjør Statoil sine oppdaterte framtidsutsikter for 2018-2020:

  • Statoil forventer organiske investeringer på om lag 11 milliarder dollar i 2018
  • Statoil forventer 1-2 prosent produksjonsvekst i 2018, og en årlig produksjonsvekst på om lag 3-4 prosent fra 2017-2020
  • Statoil forventer å bore rundt 40 letebrønner i 2018 med en forventet kostnad på om lag 1,5 milliarder dollar