An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Energi

Huseierne: Stopp NVEs forslag til endringer i nettariffene

Huseierne har slått seg sammen med tunge aktører for å stoppe forslaget om at kundene må abonnere på effekt. 

Artikkel av: Øystein Byberg
23. februar 2018 - 15.15

Huseierne mener forslaget er komplisert, lite kundevennlig og rammer de mest sårbare forbrukerne.

Med mål om å øke nettutnyttelsen har NVE utformet et forslag til endringer i nettariffene i distribusjonsnettet. Huseierne har slått seg sammen med Forbrukerrådet, Bellona, Nelfo, Elektroforeningen og Boligprodusentenes Forening for å få stoppet forslaget. Huseiernes innspill til NVEs forskriftshøring er nå levert inn.

«Vi mener at NVEs forslag vil føre til at nettutnyttelsen reduseres, enhetskostnadene for transport av strøm vil øke og den grønne verdiskapningen vil trues. Forvaltningen av forslaget til nytt tariffregime vil også medføre økt byråkratisering, og dermed øke de administrative kostnadene», heter det i en pressemelding.

Det er samfunnsmessig bred enighet om at det er riktig å motivere til adferd som gir bedre utnyttelse av strømnettet.

Men NVEs forslag til ny modell for nettariffer bidrar ikke til at vi når det overordnede målet, mener forbundet.

Abonnere på effekt

Det konkrete forslaget fra NVE er at nettkundene skal måtte abonnere på effekt, målt som maksimalt forbruk av kWh innenfor en enkelttime. Abonnementet skal ha en bindingstid på minimum 12 måneder og skal gjelde alle kunder, hele døgnet og hele året.

I de timer forbrukeren bruker mer strøm enn hun abonnerer på, skal det betales en betydelig overforbrukspris i øre/kWh. Enkelt fortalt så vil man ved effektledd bli «straffet» for å bruke mye strøm i en kort periode, selv om det bare skjer en gang.

Argumentasjonen for å innføre effektledd er den økende belastningen man har på strømnettet.  Meningen er å gi kundene økonomiske insentiver til å fordele strømforbruket sitt jevnt over hele døgnet, og å unngå strømtopper der «alt» står på.

- Trekk forslaget

Huseierne vil uttrykke sin fulle støtte til Stortingets mål om effektiv utvikling og utnyttelse av nettet. Det er i alle aktørers interesse å sikre en riktig balanse mellom nettinvesteringer og tiltak for forbrukerfleksibilitet. På bakgrunn av dette ønsker vi oss rammer for bruk av nettet som oppfyller følgende kriterier:

1. En omlegging av nettariffene må gi større gevinster enn ulemper for alle brukere av nettet.

2. Omfordelingen av nettkostnadene må ikke gå på bekostning av sårbare kunder.

3. Nettariffene skal gi positive stimuli til utnyttelse av nettet i perioder med ledig kapasitet, noe som vil utløse lavere nettleie og bedre vilkår for grønn verdiskaping og økt konkurransekraft.

4. Gulrot bør brukes fremfor pisk

5. Det må stimuleres til økt teknologisk innovasjon som bistår forbrukene til bedre adferd og en mer kostnadseffektiv utnyttelse av nettet. 

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.