Energi

Ny rapport: OPEC oppjusterer etterspørselen

Opecs månedsrapport for februar 2018 ble publisert mandag.

Khalid Al-Falih, oljeminister i Saudi-Arabia per 1/12 2017. Foto: AP Photo/Ronald Zak.

Khalid Al-Falih, oljeminister i Saudi-Arabia per 1/12 2017. Foto: AP Photo/Ronald Zak.

Artikkel av: Martine Holøien
12. februar 2018 - 12.46

OPEC er nå ute med månedsrapporten for februar 2018.

Den gjennomsnittlige råoljeproduksjonen for Opec-landene anslås til 32,302 millioner fat per dag i januar 2017 - 8.100 fat per dag lavere enn måneden før.

Etterspørsel: Litt opp

Den globale oljeetterspørselen for 2018 estimeres til 98,60 millioner fat per dag, mot tidligere estimat på 98,51 millioner.

Opec ser en etterspørsel for 2017 på 97,01 millioner fat per dag, mot tidligere estimat på 96,99 millioner.

Den globale oljeetterspørselen for fjerde kvartal 2018 blir på 99,92 millioner fat per dag, oppjustert fra 99,99 millioner i forrige rapport.

Opec ser fortsatt en vekst i etterspørselen fra 2016 til 2017 på 1,60 millioner fat per dag, mot estimatet på 1,57 millioner i forrige rapport.

Etterspørselsveksten fra 2017 til 2018 er oppjustert til 1,59 millioner fat per dag, mot 1,53 millioner fat per dag i forrige rapport.

Tilbud: Jekker opp ikke-OPEC land 

For 2017 ser Opec nå et tilbud fra ikke-Opec land på 57,86 millioner fat per dag, mot estimatet på 57,79 millioner i forrige rapport.

Tilbudet av olje utenfor Opec ventes å stige med 1,40 millioner fat per dag fra 2017 til 2018, mot det tidligere anslaget på 1,15 millioner. Tilbudet i 2018 blir dermed 59,26 millioner fat per dag, mot tidligere 58,94 millioner fat per dag.

Etterspørselen for Opec-olje for 2017 nedjusteres til 32,85 millioner fat per dag, fra 32,89 millioner fat per dag i forrige rapport, mens den for 2018 nedjusteres til 32,86 millioner fat per dag, fra 33,09 millioner fat per dag i forrige rapport.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.