Energi

Selger en bit av IKM Gruppen

Får aksjer og en kvart milliard i cash.

Ståle Kyllingstad - Foto: Finansavisen

Ståle Kyllingstad - Foto: Finansavisen

Artikkel av: Odd Steinar Parr
15. februar 2018 - 16.47

Hunter Group har inngått avtale med IKM Gruppen AS om direkte og indirekte kjøp av samtlige aksjer i IKM Subsea Holding AS, IKM Subsea AS og IKM Technology AS for en enterprise value (egenkapital pluss netto rentebærende gjeld) på 626 millioner kroner, går det frem av en børsmelding.

Får en kvart milliard i cash

Kjøpesummen er tredelt.

  • 250 millioner kroner i kontanter
  • utstedelse av 23.901.412 aksjer til selger
  • en rentefri selgerkreditt på 55.455.063 kroner, som skal konverteres til aksjer til samme tegningskurs som i den rettede emisjonen (se under)

Transaksjonen ventes fullført i løpet av 1. kvartal 2018.

Henter minst 75 millioner

Som et ledd i finansieringen har Hunter Group til intensjon å gjennomføre en rettet emisjon på minst 75 millioner kroner.

I tillegg til delvis finansiering av oppkjøpet av IKM Subsea & Technology Group, vil deler av summen gå til generelle selskapsformål.

Selskapet har mottatt forhåndstegninger fra store, eksisterende aksjonærer, så vel som nye investorer, for et beløp som overstiger tilbudet av nye aksjer.

Ståle Kyllingstad tegner

Ståle Kyllingstad-kontrollerte IKM Gruppen vil tegne seg for 10 millioner kroner i emisjonen, og har en lock-up-periode på 24 måneder på alle sine aksjer.

IKM Gruppens aksjer ventes å utgjøre 22,4 prosent etter fullført transaksjon.

Fra ledergruppen i Hunter Group vil Vegard Urnes, Ola Beinnes Fosse og Eirik Bergsvik tegne seg for totalt 900.000 kroner.

Styret i selskapet vil for øvrig vurdere en reparasjonsemisjon.

ABG Sundal Collier og DNB Markets er hyret inn som tilretteleggere.

Les mer her og her.