Energi

Aker BP fant olje

«Svært gode reservoaregenskaper».

Karl Johnny Hersvik - Foto: Finansavisen

Karl Johnny Hersvik - Foto: Finansavisen

Artikkel av: Odd Steinar Parr
2. mars 2018 - 08.36

Aker BP, som er operatør for utvinningstillatelse 340, har gjort oljefunn nord for Bøyla-feltet i Nordsjøen, skriver Oljedirektoratet på sine hjemmesider fredag.Brønnene er boret om lag to kilometer nord for Bøyla-feltet, 26 kilometer sørvest for Alvheim-feltet og 200 kilometer nordvest for Stavanger.

I det primære letemålet traff brønnen 24/9-12 S på en oljekolonne på rundt 10 meter i et 40 meter tykt sandsteinslag, og reservoaregenskapene beskrives som «svært gode».

I sekundært letemål traff undersøkelsesbrønnen på rundt 50 meter med vannførende sandsteinslag i den underliggende Hermod-formasjonen, hovedsaklig med «gode til meget gode reservoaregenskaper».

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er 5-10 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje.

Rettighetshaverne vil ifølge meldingen vurdere å knytte funnet opp mot eksisterende infrastruktur i Alvheim-området.

Oljedirektoratet bekrefter med dette også funn på Frosk-feltet, som ble meldt av Aker BP 19. februar.

Hele meldingen her.