Energi

Oljeproduksjonen skuffer

Pilene peker nedover.

Foto: Harald Pettersen/Statoil ASA.

Foto: Harald Pettersen/Statoil ASA.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
21. mars 2018 - 09.26

Foreløpige produksjonstall i februar viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på 1.944.000 fat olje, NGL og kondensat, går det frem av en melding fra Oljedirektoratet onsdag.

Produksjonen ligger dermed ca. 4,0 prosent under produksjonen i januar, og under direktoratets prognoser for måneden. 

Totalt gassalg var 10,2 milliarder standard kubikkmeter (GSm3), 1,1 GSm3 mindre enn i måneden før.

Endelige tall for januar viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på 2.026.000 fat olje, NGL og kondensat, hvorav 1,624 millioner fat olje.

Det meste som er blitt produsert på norsk sokkel i løpet av en måned var i juli 2000. Da ble det i snitt produsert 3,3 millioner fat olje hver dag.

Les mer her.