Energi

SSB: Så store blir investeringene innen olje

Vi står nå overfor et vendepunkt etter den nedgangen i oljeinvesteringer vi har sett siden slutten av 2013, mener SSB.

Bølgene treffer en plattform - Foto: Terje Eide / Statoil

Bølgene treffer en plattform - Foto: Terje Eide / Statoil

Artikkel av: Øystein Byberg
8. mars 2018 - 10.09

I desember 2017 ble det levert syv nye planer for utvikling og drift av olje- og gassfelt. Det største prosjektet er Johan Castberg i Barentshavet med et investeringsanslag på 50 milliarder, der hovedtyngden av investeringene ventes å komme i 2019 og 2020. Totalt i 2017 ble det levert planer om nye investeringer på til sammen 125 milliarder kroner.

Dette markerer ifølge SSB at vi nå står overfor et vendepunkt etter den nedgangen i oljeinvesteringer vi har sett siden slutten av 2013.

I 2017 ble det investert om lag 150 milliarder kroner innen næringene rørtransport og utvinning av olje- og gass, mens i 2018 forventes det investeringer for om lag 160 milliarder kroner, ifølge SSBs investeringstelling. Dette utgjør en økning på 6,6 prosent i løpende priser.

SSB forventer at utbyggingskostnadene innen petroleumsnæringen fortsetter å gå noe ned også i 2018 slik at økningen fra 2017 til 2018 i faste priser blir rundt 8,4 prosent. Etter 2018 antas det imidlertid at prisutviklingen vil snu.

Det anslås en endring i oljeinvesteringene på pluss 8,4 prosent i 2018, pluss 6,6 prosent i 2019, pluss 3,0 prosent i 2020 og minus 2,2 prosent i 2021.

 I forrige rapport var anslagene henholdsvis minus 3,4 prosent i 2017, pluss 7,2 prosent i 2018, pluss 8,4 prosent i 2019, og pluss 3,0 prosent i 2020.