Energi

Færre rigger i drift

Baker Hughes' riggtelling for Nord-Amerika viser langt flere enheter i drift.

Foto: pan demin / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: pan demin / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
16. april 2018 - 07.21

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 1.110 rigger i operasjon per 13. april. Det er fire færre enn for en uke siden.

I USA var det totale antallet rigger i drift 1.008, opp fem fra uken før.

Antall amerikanske oljerigger steg med syv, til 815. Antallet gassrigger var 192, ned to fra uken før.

Riggtellingen for Canada viste i samme periode 102 rigger i drift, ned ni fra uken før. I Mexicogulfen var det 16 rigger i drift, opp fire fra uken før.

Baker Hughes riggtelling

Interaktivt riggkart