Energi

Aker BP fant gass, men....

...funnet er ikke drivverdig.

Deepsea Stavanger. Foto: Odfjell Drilling

Deepsea Stavanger. Foto: Odfjell Drilling

Artikkel av: Øystein Byberg
30. mai 2018 - 08.29

Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 659, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7221/12-1.

Brønnen er boret om lag 20 kilometer vest for funnbrønnen 7222/11-2 (Langlitinden) i Barentshavet og om lag 175 kilometer nordvest for Hammerfest.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre trias reservoarbergarter (i øverste del av Snaddformasjonen), opplyser Oljedirektoratet.

Brønn 7221/12-1 påtraff en total gasskolonne på om lag 20 meter i øverste del av Snaddformasjonen, hvorav til sammen 7 meter tykke sandsteinlag med god til moderat reservoarkvalitet. Gass-vann-kontakt ble påtruffet om lag 555 meter under havflaten. Foreløpige resultater fra gassprøver indikerer at gassen kan være i gasshydrat-fase. Dette vil bli forsøkt avklart ved videre analyse. Dersom det er fri gass i reservoaret, viser foreløpig beregning at størrelsen på funnet er mellom 2 og 3,5 milliarder standardkubikkmeter utvinnbar gass.

Per i dag anses ikke funnet som drivverdig. Rettighetshaverne vil vurdere resultatene fra brønnen i den videre evalueringen av området.