An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Energi

Skrur opp oljeprisestimatet

Regjeringen legger i revidert nasjonalbudsjett nå til grunn en oljepris på 519 kroner.

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: Martine Holøien
15. mai 2018 - 10.54
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Regjeringen legger i revidert nasjonalbudsjett til grunn en oljepris på 519 kroner per fat for 2018, og 484 kroner per fat for 2019, ifølge TDN Direkt.

Til sammenligning la regjeringen i nasjonalbudsjettet for 2018 til grunn en oljepris på 438 kroner per fat i 2018 og 441 kroner per fat i 2019.

Regjeringen har lagt til grunn at den gjennomsnittlige prisen for norsk gasseksport vil gå opp fra rundt 1,7 kroner pr Sm3 i 2017 til nærmere 1,8 kroner i 2018, i faste 2018-priser.

I 2019 ventes økt tilgang på flytende naturgass (LNG) i Europa å bidra til en nedgang i gassprisen til i underkant av 1,5 kroner per Sm3, i faste 2018-priser.

Fra og med 2025 er det lagt til grunn en langsiktig pris på 1,9 kroner per Sm3.

Videre går det frem av budsjettet at produksjonen av petroleum på norsk sokkel ventes å gå litt ned de neste par årene, før den stiger til et nivå nær toppnivået fra 2004 i 2023. Deretter anslås produksjonen å gå gradvis ned.

Petroleumsinvesteringene ser ut til å bli høyere de nærmeste årene enn tidligere ventet. 

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.