Energi

De ferskeste oljeprognosene

Det internasjonale energibyrået (IEA) er ute med ferske prognoser.

Njord-plattformen med Normand Oceanic i forgrunnen. Foto: Thomas Sola/Statoil.

Njord-plattformen med Normand Oceanic i forgrunnen. Foto: Thomas Sola/Statoil.

Artikkel av: Øystein Byberg
13. juni 2018 - 10.02
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Det internasjonale energibyrået (IEA) er ute med en fersk månedsrapport. Der estimerer de at verdens oljeetterspørsel vil være på 100,56 millioner fat pr dag i 2019, mens anslaget for 2018 er på 99,13 millioner fat pr dag, sammenlignet med 99,18 millioner fat pr dag i forrige rapport.

Etterspørselen ventes dermed å øke med 1,43 millioner fat pr dag fra 2018 til 2019.

Vekstanslaget for 2018 kuttes til 1,36 millioner fat pr dag,  mens det var 1,44 millioner fat i forrige rapport.

Videre anslår IEA at oljeproduksjonen i land utenfor Opec vil bli på 61,98 millioner fat pr dag i 2019, mot et 2018-anslag på 60,26 millioner fat pr dag

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.