Energi

Equinor slipper all info om felt

For første gang gjøres alle undergrunns- og produksjonsdata tilgjengelig for offentligheten for et felt på norsk sokkel.

Fra Volve. Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor

Fra Volve. Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor

Artikkel av: Øystein Byberg
14. juni 2018 - 08.38

Operatør Equinor har sammen med partnerskapet i Volve besluttet å gjøre all undergrunn- og produksjonsdata fra Volve offentlig tilgjengelig. Dette blir det bredeste dataslippet på norsk sokkel noensinne, fremgår det av en melding fra Equinor.

– Volve er et eksempel på hvordan man benyttet alle muligheter for å forlenge levetiden på feltet. Nå ønsker vi å dele all data om Volve, for å sikre læring og utvikling av fremtidens løsninger.  Vi tror disse dataene kommer godt til nytte og bidra til både økt læring og erfaringsoverføring i industrien og akademia, forteller Jannicke Nilsson, Chief Operating Officer i Equinor.

Produksjon på Volve-feltet begynte i februar 2008, og varte i ca åtte år. På sitt høyeste nivå hadde feltet en produksjon på 56.000 fat per dag, og 63 millioner fat olje ble produsert, før produksjonen opphørte i 2016. Feltet ble utviklet da oljeprisen var lav, og et utradisjonelt konsept ble valgt for å utvinne ressursene enkelt og lønnsomt. Nå får dataene fra feltet nytt liv. Partnerne i Volve var ExxonMobil og Bayerngas.

Et av de konkrete målene med frislippet av data er at studenter fra relevante studieretninger skal kunne trene seg på reelle datasett fra norsk sokkel.

– Vi tror det potensielt ligger et enormt læringsutbytte for studentene ved å få realistiske data å trene seg på. Det gjør at de stiller bedre rustet når de skal jobbe med reelle caser senere, sier Nilsson i meldingen.

Dette er det bredeste og mest komplette datasettet gjort på sokkelen noensinne: Det omfatter totalt omkring 40.000 filer, og inkluderer både statiske modeller og dynamiske simuleringer; brønndata, real-time boredata, produksjonsdata, geofysiske data inkludert tolkninger, diverse rapporter og mer.

– Vi deler data for å stimulere til økt produktivitet og innovasjon i industrien. Vi håper dette datasettet ikke bare vil føre til å hjelpe fremtidens energiinnovatører et stykke på veien, men også at det vil bidra til mer effektiv drift og potensielt bedre samhandling mellom aktører i bransjen vår, sier Nilsson.