Energi

Advarer: Ser ingen tegn på lettelser

Det internasjonale energibyrået (IEA) er ute med ferske prognoser.

Khalid Al-Falih, Saudi-Arabias oljeminister per 14/3 2018. (AP Photo/Ronald Zak)

Khalid Al-Falih, Saudi-Arabias oljeminister per 14/3 2018. (AP Photo/Ronald Zak)

Artikkel av: Martine Holøien
12. juli 2018 - 10.19

Det internasjonale energibyrået (IEA) er ute med en ny månedsrapport.

IEA mener det ikke er tegn til at høyere produksjon fra andre steder i verden kan lette frykten for et stramt marked.

Det går frem av den seneste månedsrapporten fra IEA, ifølge TDN Direkt.

Byrået viser til den seneste tids tilbudsforstyrrelser i blant annet Libya, Iran og Norge.

Denne sårbarheten underbygger oljeprisene, og vil trolig fortsette å gjøre dette fremover, ifølge IEA.

Oljeetterspørsel: Litt ned

IEA estimerer at verdens oljeetterspørsel vil være på 100,49 millioner fat pr dag i 2019, mot tidligere anslag på 100,56 millioner fat pr dag.

Oljeetterspørselen ventes å vokse med 1,38 millioner fat pr dag fra 2018 til 2019.

Anslaget for verdens oljeetterspørsel i 2018 estimeres nå til 99,12 millioner fat pr dag, sammenlignet med 99,13 millioner fat pr dag i forrige rapport. Vekstanslaget for 2018 oppjusteres til 1,39 millioner fat pr dag, mot tidligere 1,36 millioner fat pr dag.

Anslaget for verdens oljeetterspørsel i første kvartal 2019 nedjusteres med 40.000 fat pr dag. For andre, tredje og fjerde kvartal nedjusteres anslaget med henholdsvis 120.000 fat pr dag, 50.000 fat per dag og 70.000 fat per dag.

Oljeproduksjon: Litt opp

IEA anslår at oljeproduksjonen i land utenfor Opec vil bli på 60,18 millioner fat pr dag i 2018, ned fra tidligere 60,26 millioner fat pr dag.

Videre anslår IEA at produksjonen i land utenfor Opec vil bli på 62,02 millioner fat pr dag i 2019, mot tidligere 61,98 millioner fat pr dag.

USAs produksjon estimeres til 14,94 millioner fat pr dag i 2018, stigende til 16,13 millioner fat pr dag i 2019.

IEA estimerer at den globale produksjonen i juni var på 98,83 millioner fat pr dag, fra 98,46 millioner fat pr dag måneden før. USAs produksjonen i juni estimeres til 14,99 millioner fat pr dag, fra 14,87 millioner fat pr dag måneden før, mens samlet produksjon fra land utenfor Opec er anslått til 60,03 millioner fat pr dag, mot 59,84 millioner fat pr dag måneden før.

Dundret ned

Onsdag ettermiddag dundret oljeprisen ned og lettoljen falt ifølge Marketwatch fem prosent, tilsvarende 3,73 dollar, til 70,38 dollar i ordinær handel. Brent smalt ned 6,9 prosent, tilsvarende 5,46 dollar, til 73,4 dollar. Fallet kom til tross for et lagertrekk som var nesten tre ganger så stort som ventet.

Fallet forklares ifølge Marketwatch blant annet med at frykten for effektene av handelskrigen mellom USA og Kina skal føre til lavere global vekst og lavere oljeetterspørsel.

Brent-oljen er i skrivende stund opp 2,0 prosent til 74,87 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,82 prosent til 70,96 dollar fatet.

Et fat Nordsjøolje ble omsatt for 77,45 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.