Energi

Flere rigger i drift

Baker Hughes' riggtelling viser flere rigger i drift i Nord-Amerika.

(AP Photo/Elaine Thompson, File)

(AP Photo/Elaine Thompson, File)

Artikkel av: Rune Tryti
16. juli 2018 - 07.30

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 1.251 rigger i operasjon per 6. juli. Det er 17 flere enn for en uke siden.

I USA var det totale antallet rigger i drift 1.054, opp to fra uken før.

Antall amerikanske oljerigger var 863, uendret fra uken før. Antallet gassrigger var 189, opp to fra uken før.

Riggtellingen for Canada viste i samme periode 197 rigger i drift, opp 15 fra uken før. I Mexicogulfen var det 19 rigger i drift, opp en fra uken før.

Baker Hughes riggtelling

Interaktivt riggkart