Energi

Oljealderen ikke over

Equinor vil bore opp mot 3.000 brønner

Equinor legger i dag fram sine planer for å fornye norsk sokkel for fortsatt høy verdiskaping og lave utslipp de neste tiårene. Blant annet skal det bores opp mot 3.000 brønner. 20 installasjoner skal få forlenget levetid.

Statoils kontorer på Fornebu i Bærum. Foto: Hegnar.no

Statoils kontorer på Fornebu i Bærum. Foto: Hegnar.no

Artikkel av: Øystein Byberg
28. august 2018 - 11.39

Equinor er ifølge en melding i rute med å opprettholde lønnsom produksjon fra norsk sokkel på dagens nivå fram mot 2030. Etter 2030 går norsk sokkel over i en mer moden fase. Derfor er det nødvendig med tiltak som møter framtidens utfordringer med avtakende produksjon fra de store feltene, aldrende installasjoner og behovet for reduserte CO2-utslipp.

– De siste årene har vi satt oss tøffe mål på norsk sokkel. Det har gitt resultater. Vi har effektivisert driften, økt produksjonen, redusert våre CO2-utslipp og modnet fram en meget lønnsom prosjektportefølje. Det har vi fått til i god dialog med myndigheter og godt samarbeid med våre leverandører og medarbeidere. Norsk sokkel har fortsatt stort potensiale, men å sikre verdiskaping og tusenvis av arbeidsplasser i tiår framover blir ingen enkel oppgave. Vi snakker om større endringer enn noen gang før. Det er nødvendig for å bli et bredt energiselskap, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge.

Konkrete aktiviteter for å fornye norsk sokkel er blant annet:

  • Bore opp mot 3000 brønner de neste tiårene
  • Forlenge levetiden til over 20 installasjoner
  • Bore 20-30 letebrønner årlig, og aktivt lete etter gass
  • Utrede havvind og elektrifisering for å redusere klimagassutslipp
  • Øke tempoet i digitalisering og bruk av ny teknologi
  • Styrke og fornye kompetansen i vår arbeidsstokk innenfor tradisjonelle og nye fagområder samt målrettet rekruttering for ny kompetanse

– Vi må starte nå. Etter 2022 er det per i dag få store prosjekter igjen. Valgene vi, myndigheter og industrien gjør i dag, er avgjørende. Det dreier seg om stabile rammebetingelser, investeringer og samarbeid om innovasjon og nye løsninger. Vi har kompetanse, plattformer, rørledninger, baser og landanlegg, en konkurransedyktig leverandørindustri og en teknologiutvikling som går svært fort. Det gir oss et godt utgangspunkt når vi legger nye planer for å holde produksjon og lønnsomhet så høy som mulig og utvikle nye, fornybare verdikjeder på norsk sokkel, sier Nylund.

De neste tiårene planlegger Equinor å bore opp mot 3000 produksjons- og letebrønner. Det er nesten like mange brønner som selskapet har boret siden starten for nær 50 år siden.

– Dette er et viktig tiltak for å hente ut mer lønnsomme fat fra feltene vi opererer. Vi har som mål å oppnå en gjennomsnittlig utvinningsgrad på henholdsvis 60 og 85 prosent på våre olje- og gassfelt. Det er nesten det dobbelte av en gjennomsnittlig global utvinningsgrad for olje på 35 prosent, sier Nylund.

Boringen vil bidra til ringvirkninger gjennom å utnytte eksisterende felt, rørledninger, baser og landanlegg langs hele kysten.

I selskapets planer for de neste tiårene legges det og opp til en forlengelse av levetiden for mer enn 20 felt. Allerede i dag produserer feltene til Equinor på norsk sokkel to til tre ganger lenger enn det som ble lagt til grunn ved oppstart.

Du finner mer informasjon i selskapets melding