Energi

Flere rigger i drift

Baker Hughes' riggtelling for Nord-Amerika viser langt flere enheter i drift.

Foto: pan demin / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: pan demin / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
13. oktober 2018 - 11.12

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 1.258 rigger i operasjon per 12. oktober. Det er 24 flere enn for en uke siden.

I USA var det totale antallet rigger i drift 1.063, opp 11 fra uken før.

Antall amerikanske oljerigger steg med åtte, til 869. Antallet gassrigger var 193, opp fire fra uken før.

Riggtellingen for Canada viste i samme periode 195 rigger i drift, opp 13 fra uken før. I Mexicogulfen var det 22 rigger i drift, uendret fra uken før.

Baker Hughes riggtelling

Interaktivt riggkart