Energi

Men mindre enn ventet

Oljelagrene øker

Bensinlagrene faller på sin side mer enn ventet. 

Foto: Shutterstock.

Foto: Shutterstock.

Artikkel av: Are  Strandli
31. oktober 2018 - 15.39

Råoljelagrene i USA steg med 3,2 millioner fat til 426,0 millioner fat i uken frem til 24. oktober, ifølge statistikk fra EIA.

På forhånd var det ventet en økning på 4,1 millioner fat, melder Direkt Makro, ifølge TDN Direkt. 

Bensinlagrene falt med 3,2 millioner fat. Det var noe mer enn det ventede fallet på 2,1 millioner fat. 

Raffineriutnyttelsen økte med 0,2 prosent, mot en ventet økning på 0,60 prosent. 

Oljeproduksjonen økte med 300.000 fat pr dag i uken, mens importen falt med 300.000 fat.