Energi

Aksjonærene skal få mer tilbake

ConocoPhillips planlegger å investere for 52 milliarder i 2019

Anslår en break even pris på 40 dollar fatet (WTI-olje).

NB! Dette er kun et illustrasjonsbilde. Foto: ConocoPhillips

NB! Dette er kun et illustrasjonsbilde. Foto: ConocoPhillips

Artikkel av: Are  Strandli
10. desember 2018 - 14.39

Oljekjempen ConocoPhillips har sluppet investeringsbudsjettet sitt for 2019.

Det er budsjettert med investeringer på 6,1 milliarder dollar, tilsvarende 52 milliarder kroner, noe som er på samme nivå som 2018.

Dette vil resultere i en fri kontantstrøm med dersom prisen på den amerikanske WTI-oljen holder seg over 40 dollar fatet, skriver selskapet.

Av dette er rundt 0,7 milliarder dollar allokert til Europa, noe som er en nedgang fra 0,9 milliarder dollar for 2018.

- Nordsjø-planene inkluderer ytterligere utvikling både på britisk og norsk sektor, skriver selskapet.

Mer til aksjonærene

Oljeselskpet ønsker å betale ut mer til aksjonærene, og øker utbetalingsmålet fra 20-30 prosent av den operasjonelle kontantstrømmen til over 30 prosent.

Videre er planen å kjøpe tilbake aksjer for tre milliarder dollar.

Produksjonsmålet for neste år er 1,3 til 1,35 millioner fat oljeekvivalenter pr. dag, ekskludert Libya og forutsatt at de tidligere annonserte Clair og Kuparuk-transaksjonene fullføres innen utgangen av inneværende år.

- Planen for 2019 følger et vellykket år i 2018 der vi nådde viktige strategiske og operasjoelle mål langt foran skjema, sier konsernsjef og styreformann Ryan Lance i ConocoPhillips.