Energi

Det produseres mer på norsk sokkel

Gjennomsnittlig dagsproduksjon på norsk sokkel i november 2018 var på 1.880.000 fat olje, NGL og kondensat.

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: Martine Holøien
19. desember 2018 - 08.14

Ifølge foreløpige tall var gjennomsnittlig dagsproduksjon på norsk sokkel i november 2018 på 1.880.000 fat olje, NGL og kondensat - en oppgang på 22.000 fat per dag fra forrige måned, melder Oljedirektoratet (OD).

Totalt ble det solgt 10,2 milliarder standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 0,3 GSm3 mindre enn måneden før.

Væskeproduksjonen i oktober fordeler seg slik: 1.500.000 fat olje, 351.000 fat NGL og 29.000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oljeproduksjonen er rundt fire prosent under OD sin prognose for november og rundt 4,5 prosent under prognosen for 2018.

De viktigste årsakene til at produksjonen i november er lavere enn ventet, er nedstengning på Sture og Kollsnes i forbindelse med fregattulykken og tekniske problemer på noen felt.