Energi

Færre rigger i drift

Baker Hughes' riggtelling for Nord-Amerika viser færre enheter i drift.

Foto: QiuJu Song / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: QiuJu Song / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
15. desember 2018 - 10.01

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 1.245 rigger i operasjon per 14. desember. Det er 16 færre enn for en uke siden.

I USA var det totale antallet rigger i drift 1.071, ned fire fra uken før.

Antall amerikanske oljerigger falt med fire, til 873. Antallet gassrigger var 198, uendret fra uken før.

Riggtellingen for Canada viste i samme periode 174 rigger i drift, ned 12 fra uken før. I Mexicogulfen var det 23 rigger i drift, uendret fra uken før.

Baker Hughes riggtelling

Interaktivt riggkart