Energi

Færre rigger i drift

Baker Hughes' riggtelling for Nord-Amerika viser langt flere enheter i drift.

Foto: pan demin / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: pan demin / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
23. desember 2018 - 11.41

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 1.211 rigger i operasjon per 21. desember. Det er 34 færre enn for en uke siden.

I USA var det totale antallet rigger i drift 1.080, opp ni fra uken før.

Antall amerikanske oljerigger steg med ti, til 883. Antallet gassrigger var 197, ned én fra uken før.

Riggtellingen for Canada viste i samme periode 131 rigger i drift, ned 43 fra uken før. I Mexicogulfen var det 24 rigger i drift, opp én fra uken før.

Baker Hughes riggtelling

Interaktivt riggkart