Energi

Venstre kan kreve kutt i refusjoner til oljeleting

Venstre er i ferd med å gjøre klar kravlista til regjeringsforhandlingene. Fjerning av refusjonsordningen for oljeleting er ett av de foreslåtte kravene.

Kulturminister og Venstreleder Trine Skei Grande snakker med pressen etter et arrangement hos Foreningen Norden på Abbediengen Hovedgård i Oslo mandag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Kulturminister og Venstreleder Trine Skei Grande snakker med pressen etter et arrangement hos Foreningen Norden på Abbediengen Hovedgård i Oslo mandag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Artikkel av: NTB
6. desember 2018 - 11.59

Kravlista skal diskuteres på partiets landsstyremøte i helgen. Ett av forslagene som er spilt inn, er kravet om en ny olje- og gasspolitikk.

– Det må gjøres endringer i skattesystemet knyttet til letevirksomhet og investeringer på norsk sokkel, blant annet ved å senke friinntekten og fjerne leterefusjonsordningen, for å unngå ulønnsom næringsstøtte fra staten til petroleumssektoren, heter det i forslaget.

Venstre kan også komme til å kreve at det stilles strengere krav til analyser av blant annet etterspørsel og karbonpris i forbindelse med planer for utbygging og drift av eventuelle nye felt.

Behovet for å få de norske CO2-utslippene ned er bakteppet for kravet. Venstre mener også det er behov for nye virkemidler for å kutte utslipp innen tungtransport og sørge for at mest mulig av godstrafikken skjer på jernbane.

(©NTB)