Energi

DNO er bekymret

DNO er bekymret over nedjustering av Faroes produksjon.

Foto: QiuJu Song / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: QiuJu Song / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Martine Holøien
8. januar 2019 - 08.45

DNO mener Oljedirektoratets (OD) 30 prosents nedjustering av ressursanslaget på Oda-feltet, der Faroe Petroleum eier 15 prosent av den tilhørende lisensen, fører til bekymringer om Faroes fremtidige produksjon, ifølge TDN Direkt.

OD anslår reservene på feltet til 32,7 millioner fat oljeekvivalenter, og i Faroes uavhengige verdsettelsesrapport fra Gaffney, Cline 6 Associates (GCA) anslås reservene til 47,8 millioner fat oljeekvivalenter. DNO trekker frem at feltet ble fremholdt av Faroe som en nøkkelbidragsyter til selskapets produksjonsvekst, skrivedr nyhetsbyrået.

«Etter tre ikke-vellykkede letebrønner og det tvilsomme Equinor-byttet, fører denne tidligere ikke oppgitte reservenedgraderingen ved Oda til bekymringer over Faroes fremtidig produksjonsprofiler, og burde ha blitt nøyaktig reflektert i den uavhengige eksportens rapport, som er en glanset versjon av det som ble publisert til aksjonærer 4. januar 2019», skriver DNO i meldingen.