Energi

Færre amerikanske rigger i drift

Baker Hughes' riggtelling for USA viser langt færre enheter i drift.

Foto: pan demin / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: pan demin / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
19. januar 2019 - 11.53

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 1.259 rigger i operasjon per 18. januar. Det er akkurat like mange som for en uke siden.

I USA var det totale antallet rigger i drift 1.050, ned 25 fra uken før.

Antall amerikanske oljerigger falt med 21, til 852. Antallet gassrigger var 198, ned fire fra uken før.

Riggtellingen for Canada viste i samme periode 209 rigger i drift, opp 25 fra uken før. I Mexicogulfen var det 19 rigger i drift, ned to fra uken før.

Baker Hughes riggtelling

Interaktivt riggkart