An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Energi

Norsk olje og gass venter kraftig økning i investeringene

Oljeinvesteringene skal øke til 184,5 milliarder kroner i år. Norsk olje og gass venter at investeringene skal holde seg høye i flere år framover.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Artikkel av: NTB
7. januar 2019 - 10.28

Organisasjonens anslag viser at investeringene i petroleumssektoren i år kommer til å ligge enda høyere enn det som var ventet bare for et par måneder siden. Et investeringsnivå på 184,5 milliarder kroner er 25 milliarder kroner høyere enn det som framkom i prognosene til Statistisk sentralbyrå (SSB) i november i fjor.

Veksten i feltinvesteringene øker med 8 prosent til 152 milliarder kroner. I tillegg kommer investeringer i rørtransport, landvirksomhet, leting og konseptstudier, ifølge prognosene Norsk olje og gass la fram mandag formiddag.

Investeringsnivået kommer til å holde seg høyt i flere år framover, tror organisasjonen, men administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen er bekymret for usikkerheten som er skapt om skatteregimet oljevirksomheten er underlagt.

– Dersom det oppstår uklarhet om hvilke rammebetingelser som skal gjelde, vil store deler av disse investeringene kunne bli avlyst eller utsatt. Da vil investeringene falle dramatisk. Det vil få konsekvenser for titusenvis av arbeidsplasser og for statens inntekter, hevder han.

(©NTB)

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.