Energi

Flere rigger i drift

Baker Hughes' riggtelling for Nord-Amerika viser langt flere enheter i drift.

Foto: pan demin / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: pan demin / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
9. februar 2019 - 12.05

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 1.289 rigger i operasjon per 8. februar. Det er én mer enn for en uke siden.

I USA var det totale antallet rigger i drift 1.049, opp fire fra uken før.

Antall amerikanske oljerigger steg med syv, til 854. Antallet gassrigger var 195, ned tre fra uken før.

Riggtellingen for Canada viste i samme periode 240 rigger i drift, ned tre fra uken før. I Mexicogulfen var det 19 rigger i drift, uendret fra uken før.

Baker Hughes riggtelling

Interaktivt riggkart