An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Energi

Har levert utbyggingsplan for Duvafeltet i Nordsjøen

- En viktig milepæl for oss. 

Gjøa-feltet. Foto hentet fra selskapets hjemmeside.

Gjøa-feltet. Foto hentet fra selskapets hjemmeside.

Artikkel av: Are  Strandli
21. februar 2019 - 13.10

Neptune Energy har torsdag levert plan for utbygging og drift (PUD) for Duvafeltet - tidligere Cara -  i Nordsjøen på vegne av partnerskapet i lisens 636.

Neptune er operatør med en eierandel på 30 prosent, og lisenspartnerne er Idemitsu Petroleum som også eier 30 prosent, samt Pandion Energy og Wellesley Petroleum som eier 20 prosent hver.

Produksjonsstart er ventet sent i 2020, alternativt tidlig i 2021, og utvinnbare ressurser er estimert til rett i under 90 millioner fat oljeekvivalenter.

Feltet er lokalisert 12 kilometer fra Gjøaplattformen som det skal knyttes opp til. Denne opereres av Neptune Energy Norge.

- Innleveringen av PUD for Duva er en viktig milepæl for oss. Funnet var sentralt ved oppstarten av Pandion Energy for litt over to år siden og har siden bidratt positivt i porteføljen med en økning i utvinnbare ressurser på over 50 prosent,  sier konsernsjef Jan Christian Ellefsen i lisenspartneren Pandion Energy.

- Utbyggingen av Duva vil for oss bygge videre på en allerede sterk produksjonsvekst fra Valhall & Hod, sier Ellefsen. 

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.