Energi

Færre rigger i drift

Baker Hughes' riggtelling for Nord-Amerika viser færre enheter i drift.

Foto: Robyn BECK / AFP

Foto: Robyn BECK / AFP

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
16. mars 2019 - 08.04

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 1.187 rigger i operasjon per 15. mars. Det er 29 færre enn for en uke siden.

I USA var det totale antallet rigger i drift 1.026, ned én fra uken før.

Antall amerikanske oljerigger falt med én, til 833. Antallet gassrigger var 193, uendret fra uken før.

Riggtellingen for Canada viste i samme periode 161 rigger i drift, ned 28 fra uken før. I Mexicogulfen var det 22 rigger i drift, uendret fra uken før.

Baker Hughes riggtelling

Interaktivt riggkart