Energi

Fall i produksjonen på norsk sokkel

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
15. mars 2019 - 10.32

Foreløpige produksjonstall for februar viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på 1.745.000 fat olje, NGL og kondensat, melder Oljedirektoratet.

Det er 75.000 fat per dag lavere enn i januar.

Væskeproduksjonen fordeler seg på 1.388.000 fat olje, 328.000 fat NGL og 30.000 fat kondensat.

Oljeproduksjonen er 3,6 prosent under oljedirektoratetes prognose for februar.

Den viktigste årsaken til at februar-produksjonen er lavere enn ventet er ifølge meldingen tekniske problemer ved noen felt.

Hittil i 2019 er det produsert omlag 38,0 millioner standrad kubikkmeter oljeekvivalenter på norsk sokkel.

Les hele meldingen her.