Energi

Rystad: USAs bruttoeksport av olje og kondensat vil overta Saudi-Arabia

I en oppdatering torsdag skriver Rystad at USA vil overta som verdens største bruttoeksportør av olje og kondensat.

Foto: REUTERS/Ilya Naymushin/File Photo

Foto: REUTERS/Ilya Naymushin/File Photo

Artikkel av: Didrik Westby
7. mars 2019 - 19.49

Rystad viser til en rapport fra det amerikanske energidepartementet (EIA) som i forrige uke anslo at USA vil eksportere mer olje og oljeprodukter enn de importerer.

- Oljemarkedet er for opptatt av amerikanske oljelagre på kort sikt, men i det store bildet er det en ny historie. Økende lønnsom skiferoljeproduksjon, og robust global appetitt for lettolje og bensin vil føre USA til en dominerende posisjon innen olje i årene som kommer, sa seniorpartner i Rystad Energy, Per Magnus Nysveen, i oppdateringen.

Nysveen kommer også med noen modige anslag for konsekvensene av dette skiftet:

- USA sitt handelsunderskudd vil forsvinne og utenlandsgjelden vil bli raskt tilbakebetalt takket være den raske oppgangen i nettoeksport av amerikansk olje og gass. Tankfraktindustrien vil oppleve århundrets oppgang, ettersom overkapasitet av fossile brensler fra Amerika vil finne villige kjøpere i Asia, la han til.

I forrige uke eksporterte USA 3,6 millioner fat råolje om dagen, og overgikk dermed importen på 3,5 millioner fat av sjø-fraktet råolje, ifølge oppdateringen.

Samtidig vil nye oljerørledninger føre mer olje inn til Texas og Louisianas økende eksportterminaler.

- Dette betyr at USA kommer snart til å ta igjen Saudi Arabia når det kommer til bruttoeksport av olje og petroleumsprodukter, skriver Nysveen.

Saudi-Arabia eksporterer i dag omtrent 7 millioner fat råolje og 2 millioner fat med naturgass (NGL) og petroleumsprodukter om dagen. På den andre siden eksporterer USA omtrent 3 millioner fat råolje, og 5 millioner fat med naturgass og petroleumsprodukter, kommer det frem i oppdateringen.

Rystad anslår at oljeproduksjonen i USA vil øke med 1 millioner fat per dag i 2019, til tross for at uavhengige operatører kutter kapitalinvesteringene.