Energi

Dolphin Drilling restruktureres

Bolette Dolphin. Foto: Selskapet.

Bolette Dolphin. Foto: Selskapet.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
12. april 2019 - 17.00

Långivere som eier over 78 prosent av hovedstolen utestående i den sikrede kredittfasiliteten på to milliarder dollar i Dolphin Drilling har inngått en avtale om reorganisering og rekapitalisering av konsernets borevirksomhet, går det frem av en børsmelding.

Blant disse långiverne finner vi Danske Bank, DNB, SEB og Swedbank, så vel som fond rådgitt av Strategic Value Partners og tilknyttede parter (SVP Global).

Nøkkelpunkter i avtalen

  • Bolette Dolphin selges for å refokusere virksomheten mot midwater-flåten. Pareto Offshore og ABG Sundal Collier er hyret inn som meglere, og provenyet fra salget skal brukes til tilbakebetaling av gjeld til sikrede långivere.
  • Midwater-virksomheten overføres til et nytt holdingselskap, kontrollert av de sikrede långiverne (NewCo).
  • NewCo vil påta seg all sikret gjeld som ikke tilbakebetales gjennom salget av Bolette Dolphin, og utstede aksjer i NewCo til selskapet. Disse aksjene vil representere 1,5 prosent av aksjekapitalen i NewCo, etter restrukturering. Selskapet vil ha rett til å selge slike aksjer til SVP Global for rundt to millioner dollar kontant.
  • All sikret gjeld NewCo påtar seg fra selskapet vil konverteres til egenkapital i NewCo, unntatt 30 millioner dollar. Slik sett vil borevirksomhetens balanse lettes betydelig for gjeld.
  • Sikrede långivere vil også yte NewCo ny likviditet i form av 45 millioner dollar i en rullerende kredittfasilitet.

Etter fullført rekapitalisering, vil selskapets viktigste eiendeler være 1,5 prosent av aksjene i NewCo, og eiendelene tilknyttet Harland Wolff-verftet.

Les mer her.