Energi

Færre rigger i drift

Baker Hughes' riggtelling for Nord-Amerika viser færre enheter i drift.

Foto: pan demin / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: pan demin / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
20. april 2019 - 10.44

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 1.078 rigger i operasjon per 18. april. Det er ti færre enn for en uke siden.

I USA var det totale antallet rigger i drift 1.012, ned 10 fra uken før.

Antall amerikanske oljerigger falt med 8, til 825. Antallet gassrigger var 187, ned to fra uken før.

Riggtellingen for Canada viste i samme periode 66 rigger i drift, uendret fra uken før. I Mexicogulfen var det 23 rigger i drift, også det uendret fra uken før.

Baker Hughes riggtelling

Interaktivt riggkart