Energi

Færre rigger i drift

Baker Hughes' riggtelling viser færre enheter i drift i USA.

Foto: pan demin / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: pan demin / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
20. mai 2019 - 06.55

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 1.050 rigger i operasjon per 17. mai. Det er én færre enn for en uke siden.

I USA var det totale antallet rigger i drift 987, ned én fra uken før.

Antall amerikanske oljerigger falt med 3, til 802. Antallet gassrigger var 185, opp 2 fra uken før.

Riggtellingen for Canada viste i samme periode 63 rigger i drift, uendret fra uken før. I Mexicogulfen var det 22 rigger i drift, opp 2 fra uken før.

Baker Hughes riggtelling

Interaktivt riggkart