Energi

Flere rigger i drift

Baker Hughes' riggtelling viser flere enheter i drift i Nord-Amerika, men færre i USA.

Foto: pan demin / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: pan demin / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
25. mai 2019 - 09.46

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 1.061 rigger i operasjon per 24. mai. Det er 11 flere enn for en uke siden.

I USA var det totale antallet rigger i drift 983, ned fire fra uken før.

Antall amerikanske oljerigger falt med 5, til 797. Antallet gassrigger var 186, opp 1 fra uken før.

Riggtellingen for Canada viste i samme periode 78 rigger i drift, opp 15 fra uken før. I Mexicogulfen var det 22 rigger i drift, uendret fra uken før.

Baker Hughes riggtelling

Interaktivt riggkart