Energi

Spår økte oljeinvesteringer

Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
28. mai 2019 - 08.23

Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene innen næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 183,8 milliarder kroner for 2019. Dette er 6 prosent høyere enn i anslaget gitt i forrige kvartal, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Oppjusteringen i anslaget for 2019 drives av økte anslag innenfor kategoriene feltutbygging og felt i drift.

«Innenfor førstnevnte har det blant annet blitt levert 2 nye planer for utbygging og drift (PUD). Disse to utbyggingsprosjektene var ikke med i anslagene som ble gitt i forrige kvartal», heter det.

Leteinvesteringene i 2020 blir anslått til om lag 37,2 milliarder kroner. Det er 12 prosent over tilsvarende anslag for 2019, gitt i 2. kvartal 2018. 

Les mer hos SSB.