Energi

Kraftig fall i produksjonen på norsk sokkel

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
20. juni 2019 - 11.04

Foreløpige produksjonstall for april viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på 1.599.000 fat olje, NGL og kondensat, melder Oljedirektoratet.

Det er 120.000 fat per dag lavere enn i april.

Væskeproduksjonen fordeler seg på 1.250.000 fat olje, 319.000 fat NGL og 29.000 fat kondensat.

Oljeproduksjonen er 5,4 prosent under Oljedirektoratetes prognose for mai.

Den viktigste årsaken til at mai-produksjonen er lavere enn ventet er ifølge meldingen tekniske problemer og revisjonsstans ved noen felt.

Hittil i 2019 er det produsert omlag 93,4 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter på norsk sokkel.